Azərbaycanlı gənc Avropada gördüklərindən dəhşətə gəldi Salyanda su gərginliyi böyüyür: Tahir Yusifov isə pul qazanmağa üstünlük verir Fizuli Təhsil Şöbəsi korrupsiya ocağına çevirilib - İTTİHAM Vaqif Abdullayev Möhübbət Heydərovu niyə “gözümçıxdı“ya salıb?
 

Bütün şeirlərində yalnız Allahla dərdləşən şair

Tarix 12.03.18, 16:42

Font ölçüsü : - / +
bitmap-img6


Kulis.az İradə Musayevanın “Doğuldum 1939-da, 1937-də tutuldum...” yazısının altıncı hissəsini təqdim edir


əvvəli burda
 
“Şəffaf balıq” poeması...
 
1965-ci ildə, 26 yaşında ikən yazdığı “Şəffaf balıq” poemasında müəllif ümid fəlsəfəsinin hər üzünü açmış, bu haqda bitkin, məntiqi fikir söyləməyə nail olmuşdur. Poemanın ideya-bədii sistemində lakonizm, mühakimə ardıcıllığı, davamlılığı xüsusilə diqqəti çəkir. “Mən burdayam, İlahi...” kitabında 1963-cü ildən 1996-cı ilə qədər yazılan şeirlər xronoloji ardıcıllıqla tərtib olunub. Poema kitabın sonunda verilib. Mütaliə prosesində 1996-cı ildə yazılmış şeirlərdən ayrılıb, 31 il əvvələ qayıdırıq. Məntiqi cəhətdən isə “Şəffaf balıq” qayıdış yox, nəticə kimi qəbul olunur.
 
Taxta nişanlara atılarkən
bir gün sinəmə gələcək güllə.
Ürəyimin infarktı
yolda ikən hələ,
dənizə gəldim.
 
Poemanı mərhələlərə bölmək və bu istiqamətdə təhlil aparmaq istəyirik. Birinci mərhələ-gedişdi. Dünyanı bütün varlığı ilə dərk edən bir adamın yaşadığı boz, sönük, bayağı bir aləmdən –“Evlərin, divarların, rəngi solmuş qapıların qoxusu”ndan, “gecələrin tənhalığından”, “Bakı divarlarının ilıq kölgələri”ndən, “Bakı koridorlarının addımlarla dolu sirri”ndən, “açıq pəncərələrin maqnitofon səsi xoşbəxtliyindən”, “yeni binaların ev-ocaq ola bilməyəcək axtalığından” uzaqlaşmaq, ümidinə sığınıb təmizliyə, genişliyə doğru irəliləməsi, gedişidir.
 
Dənizə toxunub, qayaya dəymiş güllə kimi
kənara sıçradı
günlərimin qurğuşun ağırlığı.
 
Düşünürsən ki, tilsim sındı, qurğuşun ağırlıqlı – əzablı günlərə son qoyuldu. İndi qarşıda geniş, sonsuz bir dünya nəhayət ki, bu əzabkeş insanın ümidinə əl eləyir, onu çığırır.
 
İçimdə
nəyinsə ölüm-dirim davası
çölümdə-Xəzər-
-Aram ölümün nəhəng epopeyası...
 
Ölüm ya qalım! – qətiyyəti ilə insan ömrünün torpaq, dəniz, qaya dözümlülüyü üzərindən keçib,
 
Torpağın
dəniz dolu ovcuna endim.
Suyla,
qayalarla,
balıqlarla bələndim...
 
– deyir və sevinir, çünki hələ ümidlə qoşa addımlayır. Ümid onun arxası, dayağı, yol yoldaşı, gələcəyə vəsiqəsidir.
 
Göndərdiyin
yuxulara baxdım.
Çox sağ ol, kapitan.
Küləklə doldu ömrüm,
yelkən sayağı.
Üzüldü
yer üzündən
get-gəlimin ayağı...
Üzüqoylu yıxılıb
Göndərdiyin gəminin
mavi göyərtəsinə,
üzdüm.
Göndərdiyin dəniz böyük,
hər ləpəsi
bir insan ömrü.
Ləpələrin paradı
axır dayanmadan.
 
Bu xoşbəxtlikdirmi? Gecələrin dəniz arzusuyla dolu tənhalığı arxada qalıb, dəniz arzusuna çatıb. Razılıq dolu bir məlumat. Külək yelkəni hərəkətə gətirən kimi arzu, ümid dolu yuxular ömrünə dayaq olub. Hər ləpəsi bir insan ömrünə bərabər dəniz sonsuzluğunda, azadlıqda, sərbəstlikdə, yer üzünün əzablarından xilas olmuş, gəminin mavi göyərtəsində üzüqoylu düşüb üzdükcə üzür. Bu mənzərədə sanki dünyanın bütün zülmlərinə, əzablarına meydan oxuyan hegemonluq, bitməzlik, tükənməzlik duyulur. Bu gediş adamı elə valeh edir ki, qəhrəmana qoşulub elə hey getmək, getmək, uzaqlaşdıqca uzaqlaşmaq istəyirsən...
 
Bu mərhələdə qəhrəmanımızı xoşbəxt görürük. Amma... “Amma”nı həssas, səksəkəli, bədbəxtliyi, təhlükəni dönə-dönə yaşamış əzabkeş qəhrəmanımız qabaqcadan görür və bununla da yeni, qayğılı narahat bir mərhələ başlayır:
 
Amma sahil yox...
Kapitan, ayıq ol!
 
Sahilsizlik, bəlkəsizlik, ümidsizlik baş alıb gedir. Qəhrəmanı qorxu, təşviş bürüyür. Çünki o, “büdrədir məni insan yolunun səkisizliyi, insan ömrünün bəlkəsizliyi” qorxusunu hardasa, haçansa bir dəfə yaşamışdı. Və bu mərhələ qəzəb və kinayə qarışıq bir nida ilə bitir:
 
Allah
insan ağzıyla deyir:
-Yoxam...
Eşidirsənmi kapitan!!!
 
Burda insanın haqqa dönüklüyündən daha çox, Haqqın, Yaradanın öz bəndələrindən üz çevirməsi vurğulanır. “Yoxam!...” qəzəbini Allah özü insanlara dedizdirir. Onların şeytanla əlbirliyi, haqsızlığı, fitnə-fəsadı Tanrıya ağır gedir. Siz məni eşitmirsiniz, mən sizi necə eşidim – qəzəbi ilə sanki “yoxam, əl çəkin”–deyir.
 
Poemanın həzin, ahəngli axarından uzaqlaşmaq istəməsək də, bir məsələyə toxunmaq istəyirik. 60-cı illərin ab-havasını göz önündən keçirəndə Vaqifin bu uzaqgörənliyinə də təəccüb etməli oluruq. Axı alimin də, şairin də, mollanın da, ateistin də “Allah yoxdur” “fəlsəfəsinin” ərşə qalxdığı bir vaxtda Vaqif bütün şeirlərində ancaq Allahla dərdləşir, söhbətləşirdi...
 
Şəffaf balıq – qəhrəmanın varlığı ilə ümidi-gələcəyi arasındakı məsafə ölüm-qalım tərəddüdünün sərhəddi-poemanın əsas ideyasıdır. Şəffaf balıq ümidi olmalıydı:
 
Balıq olmalıydı,
Balıq qalmalıydı,
biz olmaqçın,
biz qalmaqçın.
Qayalar suda qara,
qaranlıqdan işığa,
keçə biləcəyimin
ümidsizliyi
boğurdu məni,
Yeganə ümidim sən,
sən də balıq içindən...
bəlkəsizlik
səsləndi yenə,
qarışdı dənizin yaşılına,
dəniz içi qayaların qarasına.
-ümid tükəndi, güman kəsildi...
Dərdim yayıldı dənizə,
qalxdı üzə
ada-ada.
Balığa dedim dərdimi
ürəyimin jarqonunda...
 
“Dərdimi dağa desəm, dağ əriyər” ifadəsi qədər mənalı, fəlsəfi və emosionallıqla qələmə alınmış bu misralar qəlbimizi riqqətə gətirir. Dərdin ağırlığına bax! Dənizə də güc gəlir, dənizi bürüyür, ada-ada üzə qalxır. Yalnız özü bildiyi dildə dərdini balığa deyir, balıq anlamır:
 
Anlamadı,
Şəffaf bədən,
Şəffaf beyin,
Şəffaf ürək,
Şəffaf dünya,
Taleyimizin şəffaflığı
Şəffaf balıq...
 
Vaxt isə öz axarında idi. Vaxt gecəyə, qaranlığa doğru irəliləyirdi.
 
Yavaş-yavaş
sürünürdü dənizə
qaranlığı göy üzünün.
Qaranlıqla dolub
bir az da
ağırlaşdı dəniz.
 
Bəli, son ümidin son sığınacağı beləcə qaranlığa, zülmətə qərq oldu. Ümidindən uzaq düşdü. Halbuki “Razıydım ölümə, sənin ölümünü istəmirdim, ümidim” –deyirdi. Ona deyəcəyi sözlər gecəyə qarışdı. Hər ikisinin üstünə qaranlıqlar çökdü, arada da:
 
Nəhəng,
dəmir darvazatək
Şəffaf balıq
dayanmışdı aramızda.
 
Həyatının hansı məqamındasa “Yaşayıram, dözürəm. Bir misra da, bir gecə də... Çünki mühit içində təpədən dırnağa kimi ümid içindəyəm” – deyən şair “mən”i indi həyatının, dözümünün yeganə səbəbini – ümidi dəniz zülmətinin sonsuzluğunda itirmək təklükəsi ilə üz-üzə dayanmışdı.
 
Poemanın süjetini “romantik gediş və real, qayıdış” planı əsasında təhlil etsək çoxşaxəli, fəlsəfi, bəzən fantastik boyalara, örtüklərə bürünmüş ideyaya-nəticəyə, mövcud məntiqə daha çox yaxınlaşmış olacaq. Qəhrəmanın çıxdığı nöqtə – real, həyati, hətta tanış mühitdən ibarət bir məkandır. Bu məkanın qoxusundan, tənhalığından, bezdirici, yorğun dözümündən, yalan xoşbaxtlığından, gümansız gələcəyindən baş alıb gedən səyahətçi qəhrəmanımız apardığı son tikə ümidini-həyat eşqini Şəffaf balıq yoxluğunda, Şəffaf balıq röyasında əldən verir. Yəqin ki, şair qəhrəmanımızın həyatda ən böyük itkisi elə bu olub. Bəlkə razılaşa bilədiyimiz tənhalıq, ayrılıq, ölüm, kədər, ümidsizlik, bəlkəsizlik mövzularının özülü, bünövrəsi elə bu itkidən tökülüb. Axı müəllifin bütün yaradıcılığında bu itkinin həsrəti duyulur: “Ümidlərimi buza qoyun”, “Bilirsənmi, artıq kəsib ümid keçən yolları, Tikilməmiş türmələrin hörülməmiş hasarı”, “Tikə-tikə itirirəm ümidlərin bəlkəsini...”, “Ümid döyən qapını dünya bağlayıb gedib”, “Yol görünmür, bir ev yox, yaxın itib uzaqda. Ümidlə güc qalmayıb, o ki, qaldı ayaqda”, “beyin taqətdən düşüb, ümidlər əl ayaqdan”, “Ömür çarmıxa çəkilib ümidlərin divarında”, “Di gəl daha çatmaz gücüm, tab gətirə bilmərəm artıq bircə ümidə də”, “Ümid dərsləri bitib, qurtarıb arzu məşqi”, “Yediyim ehsan payıdır, arzu, ümid yasında” və s.
 
Və nəhayət son mərhələ-dönüş. Arzu dönüb qanadlanmış xəyal dənizində üzdükcə üzmüş, son anda “gecəyə atılmış iki xırda gecə” kimi yox olmuş:
 
Əlimi
uzatdım irəli.
Üzdü balıq.
Balığın yerində
qoca hindli gözləri tək
qəmli qaranlıq.
 
“Qoca hindli gözləri” bənzətməsi mənalığı və dəqiqliyi ilə diqqəti çəkir. Qoca hindli gözlərini görməsək də, “qəmli qaranlıq” ifadəsinin təsiri ilə bu gözlərin yer üzündə bəlkə də ən kədərli, hüzünlü və ümidsiz qaranlığa qərq olduğu hiss olunur. Yoxluq, heçlik zülmətinə əl uzadır, dərdli gözlər qədər sarsıdıcı bir ilğımla rastlaşır və başa düşür ki, bu ilğıma baş vurmaq və onu yara-yara heçliyə doğru irəliləmək əbəsdir. İstəsə də özünü aldada bilmir. Deməli, onun üz tutduğu, əl uzatdığı, can atdığı məkan əslində heç nə, yoxluq, boşluq, anlaşılmaz bir ilğım imiş... Arzusuna, ümidinə, dözümünə dayaq olan yalanla, xəyalla vidalaşmaq və geriyə-real mümkünlüyə dönmək, geriyə baxmadan çırpdığı qapıya indi baş əymək qalırdı. Çıxanda özüylə az da olsa həyat eşqi, ümid, inam aparmışdı. İndi boş əllə qayıdıb gəlmişdi.
 
Qapını açsalar içindəki, ətrafındakı boşluğu duya-duya, əzab çəkə-çəkə və ömrü uzunu bu acı həqiqəti pıçıldaya-pıçıldaya yaşamaq, dözmək məcburiyyətində qalacaqdı.
 
Sahilə döndüm.
Doydum
sahilin
torpaqla cəftələnmis qapısını
Çox döydüm,
çox doydum,
çox.
 
Qapını açırlar. Tamaşadan çıxanda nömrəni uzadıb paltosunu alan tamaşaçı kimi dərk etdiyi acının ahını asılğaya uzadır və cismani varlığını alır:
 
Açdılar qapını.
Uzatdım asılğaya
bir insan ömrünün ahını.
Aldım
ciyərlərimi,
qollarımı,
ayaqlarımı,
qalan günlərimin saatlarını.
İnsanımı geydim.
Daha konkret, real bir yola üz qoyur:
Yeridim qayalara sarı
Sonra sola
Asfalt yola
İrəli
Abbasın dükanından o yana,
Avtobus stansiyasına.
 
O yola üz qoyur ki, orada da nə vaxtsa daha bir səfərə çıxmaq üçün yol gözləyəcək...
 
Bu fəsildə müxtəlif məzmunlu şeirləri təhlil edə-edə Vaqifin lirik qəhrəmanı, poetik “Mən”i kimdir? –sualına cavab aradıq. Bununla da Vaqif poeziyası, Vaqif dünyası haqqında təsəvvür yaratmaq, onun əsil mahiyyətini açmaq, şəxsiyyətini, daxili aləmini, bu aləmin görünməyən tərəflərini göstərmək istədi. Ədəbi tənqidimiz, geniş oxucu kütləsi üçün bir az “sirli”, “anlaşılmaz”, “çətin” görünən Vaqifin şeirini dərk etmək üçün onun mənəvi-poetik dünyasının qapısını açmaq-bu qapının açarını əldə etmək lazımdır. Bunun üçün isə Vaqifi kitab-kitab, şeir-şeir yoz, misra-misra, kəlmə-kəlmə öyrənmək, araşdırmaq, tanımaq gərəkdir.
 
Bu aləmə daxil olandan sonra görürsən ki, “mən qaranlıq deyiləm” –deyən şairin yaşadığı dünya işığı, təmiz, zəngindir. Burada əsil sevginin, həqiqi gözəlliyin nə olduğunu daha düzgün anlayırsan. Anlayırsan ki, şeir tənqid, tərif, tərənnüm, təbliğat vasitəsi deyilmi. Şeir mənəvi saflığın, gözəlliyin bir üzü imiş. Tənhalıq, sükut, yaddaş, ölüm, ayrılıq haqqında yeni söz eşidirsən. Mühitin, zəmanənin yetişdirdiyi yox, Allahın yaratdığı böyük, əzəmətli, canlıların alisi-İnsanla rastlaşırsan. Burda vətən daha əziz, daha müqəddəsdir. Və birdəfəlik dərk edirsən ki, Vətən haqqında çox danışmaq yox, çox düşünmək, çox iş görmək lazımdır.
 
“Vaqif “ölüm” sözünün ağırlığını əlində hiss edib şeirə gəldi. Bu onun şair bəxti idi. O, uzun-uzadı aşiq-məşuq məhəbbəti ilə məşğul olmadı, gözlərini uşaq heyranlığı ilə bərəldib təbiətin füsunkarlığından özünü itirmədi. Ağlın qüdrəti ilə insan ömrünə baxdı, ölümü gördü, ondan qorxmadı. Çünki, ölüm insan ömrünün arxa üzü idi, altda qalan üzü. Üstdə həyat idi.
 
...Vaqif şeirlərində qoyulan suallar çoxdur. Bu sualların əksəriyyəti, cavabı özündə olan poetik suallardır ”...
 

MilliYol.AzXəbərin oxunma sayı : 385

loading...

Ədəbiyyat

Önəmli

Son xəbərlər

19 MART 2018

14:49 Səudiyyə Ərəbistanında kişilər və qadınların maaşları bərabərləşdirilir

14:26 Türkiyəli keçmiş nazir vəfat edib

14:08 “Prezident seçkiləri ilə bağlı KİV-lərin monitorinqi aparılır”

13:56 Əli Həsənov prezident seçkilərində medianın əsas vəzifələrini açıqladı

13:32 Deputat: “Afrin zəfəri həmrəylik tablosudur”

13:20 Azərbaycanlı gənc Avropada gördüklərindən dəhşətə gəldi

13:10 Rafael Ağayev 2018-ci ildə üçüncü medalını qazandı

12:50 Bakıda marşrutların hərəkət cədvəli dəyişdirildi

12:33 Trampın qızı və kürəkəninin olduğu helikopterdə nasazlıq yaranıb

11:50 “Turan”ın direktorundan ABŞ, Rusiya və Azərbaycanla bağlı ilginc açıqlamalar

11:14 İlham Əliyev və xanımı Novruz bayramı şənliyində

10:33 İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

18 MART 2018

21:33 Ankarada silahlı qarşıdurma: 5 yaralı

20:33 “Saakyanın ABŞ-a səfəri Vaşinqton və Bakı arasında strateji tərəfdaşlığa təsir etməyəcək“

19:40 Rusiya MSK: Saat 12.00-a seçici fəallığı 34,72 faiz olub

18:40 Türkiyə ordusu Afrinin mərkəzində gedən əməliyyatda 46 şəhid verdi –225 yaralı var

18:05 Baxçalı yenidən MHP sədri seçilib

17:03 ABŞ hərbi gəmisini Gürcüstana göndərdi – Səbəb

13:55 “Rusiyada prezident seçkiləri şəffaf keçirilir“

12:34 “Rumıniya və Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq mövcuddur“

12:17 Milli Məclisin deputatları Rusiyada prezident seçkilərini müşahidə edirlər

12:07 Ərdoğan: Afrin şəhəri tam nəzarətə götürülüb

11:00 Afrin alındı - YENİLƏNİB

10:46 Hindistanda avtobus dərəyə aşıb, azı 14 nəfər ölüb

10:30 İsrail Qəzzanı bombaladı

17 MART 2018

20:25 “Pxençan-2018”: 26 ölkənin idmançıları medalçılar sırasında yer alıblar

20:00 Rusiyada “sükut günü“dür

19:17 Azərbaycan prezidenti Roma Papasını təbrik edib

19:13 Ağsuda 80 yaşlı qadın özünü asdı

18:56 Rza Zərrab Türkiyəni günahlandırdı

18:28 Sumqayıtda zəncirvari yol qəzası:yaralanan var

17:44 Türkiyə Silahlı Qüvvələri:“Afrinin mühasirəsi başa çatıb“

16:57 Türkiyədə müalicə olunan İsa Qəmbər Bakıya qayıdıb

16:13 Azərbaycan Prezidenti Çin Xalq Respublikasının Sədrini təbrik edib

15:20 ABŞ səfiri VI Qlobal Bakı Forumuna qatıldı, lakin mətbuata danışmaqdan imtina etdi

14:40 Prezident Əlibəy Hüseynzadənin qızını “Dostluq” ordeni ilə təltif edib

13:23 İş yoldaşını bıçaqlayan şöbə müdiri oğlunun məsələsində yenilik

13:05 QMİ sədri Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

12:33 MKİ-nin yeni başçısı ABŞ kəşfiyyatının Bakıda rezidenti olub

11:33 “Türkiyə Avropanı terrordan qoruyur“

16 MART 2018

23:53 Erməni ekspert: “Ermənistan bir əski parçasıdır”

23:26 Merkeldən nazirə: “İslam Almaniyaya aiddir”

23:01 Marqvelaşvili: Qərb Rusiyaya qarşı birləşməlidir

22:44 İşlənmiş avtomobillərin qiyməti ucuzlaşıb

22:28 Azərbaycanda rəsmi işsizlərin sayı məlum oldu

22:14 Gəncədə yol qəzası: 1 ölü

22:00 Avtobus sürücüsü sükan arxasında öldü

21:47 “Google”nin vitse-prezidenti Bakıdadır

21:22 Nazir: “Almaniyada islama yer yoxdur”

21:09 “Tramp olduqca məsuliyyətsiz davrandı”

20:56 Conson: “Casusun ölüm əmrini Putin verib”

20:32 Almaniyada zavodda partlayış: yaralılar var

20:10 Yunanlar Almaniya konsulluğunu ələ keçirdi

19:58 İlham Əliyevdən irlandiyalı həmkarına təbrik

19:36 “Şahdəniz” yatağından qaz ixracı artıb

19:11 Deputat: “ABŞ ədalətsizliyə, hörmətsizliyə yol verir”

19:00 AMEA-nın rəhbər işçilərinin maaşları artırılıb

18:46 Türk sənətçilər Afrin türküsü hazırlayır

18:21 Milli Məclis hökumətin hesabatını qəbul etdi

18:08 İlham Əliyev Azərbaycan xalqını təbrik etdi

17:55 AMEA-nın rəhbər və işçilərinin yeni maaş cədvəli təsdiqlənib

17:47 Türkiyə qırıcıları Bakı səmasında uçacaq

17:42 “Rusların iyrənc pullarını məktəblərimizdən çəkin” - Britaniya mətbuatı

17:32 Türkiyənin axtarışa verdiyi şəxs Bakıda tutuldu

17:26 “Çinin asılı olduğu dəniz yolları ABŞ ordusunun nəzarəti altındadır” –Bakı Forumu

17:23 Hadisə 5 minlik çantasını göstərmək üçün özünü bu hala saldı

17:22 “Ölkəyə gətirilən qəzet kağızı və hazır çap məhsulları ƏDV-dən azad olmalıdır”

17:17 Xəlil Rzanın həyat yoldaşını aldadan dələduz günahını etiraf edib

17:09 Girov götürdüyü şəxsi öldürən dəstənin üzvü beynəlxalq axtarışa verildi

17:05 “Ordumuz döyüş hazırlığında yüksək nailiyyətlər əldə edib”

16:55 Allahşükür Paşazadənin Çexiyadakı villası

16:45 Böyükağa Hacıyev dəfn olunub

16:39 “Qərb demokratiyasının Çinə ixracı mümkün deyil”

16:34 Azərbaycanda son 17 ildə nə qədər vətəndaşa şəxsiyyət vəsiqəsi verildiyi açıqlanıb

16:11 DGK külli miqdarda vəsaiti dövlət büdcəsindən yayındıran şirkətləri açıqlayıb - Siyahı

16:09 Sərdar Cəlaloğlu Orduxanı və dəstəsini ifşa etdi

16:05 Prezidentin saytı yeni dizaynda

15:56 Bu uzun hekayə 1 cümləyə sığışdırıldı – Azərbaycan ədəbiyyatında ilk

15:52 Tovuz-Bakı sərnişin avtobusunun sürücüsü sükün arxasında öldü

15:47 Azərbaycanda seçki komissiyalarının mühafizəsini 12000-dən artıq polis əməkdaşı təmin edəcək

15:42 “Xəzərin statusu haqqında konvensiya bu il imzalanacaq”

15:38 Rusiya-Pakistan yaxınlaşması:tərəflər “Taliban“ çəkici ilə İŞİD-Xorasanın başını əzmək istəyir

15:31 Mart ayı üzrə əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi tam başa çatdırılıb

15:06 Salyanda su gərginliyi böyüyür: Tahir Yusifov isə pul qazanmağa üstünlük verir

13:14 68 yaşlı Bakı sakini özünü bıçaqlayaraq intihar edib

13:09 Bakıda sərnişin avtobusu qəza törədib

13:05 "Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqe tutaraq, münaqişəni uzatmağa çalışır"

12:55 Kristina Aqulera Bakıya gəlir

12:42 Sabahın hava proqnozu

12:38 “Sürix protokolu” Türkiyədən çox, Ermənistanın xeyrinə idi

12:34 “Dünyada geosiyasi rəqabət getdikcə artır”

12:30 Əhalinin sayı açıqlandı

12:25 “Azərbaycan Cənubi Amerika ölkələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır”

12:20 Ziya Məmmədovun qardaşı oğluna maşın təklif edildi - borc qarşılığında

12:16 Milli Məclisdə hökumətin hesabatı dinlənilir

12:08 “Azərsu” prezidentinin oğlu necə biznesmenə çevrildi?

12:05 Müdafiə naziri cəbhə bölgəsində yeni helikopter hərbi hissəsində olub

11:50 Sinin “Yeni dövr”ü:Bir əsrdə üç siyasi rejim yaşamış Çinin siyasi gələcəyi

11:46 Yeni “İcbari tibbi sığorta haqqında” qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim ediləcək

11:42 “Heç bir ölkə BMT TŞ-nin qətnamələrinin icrasına yardım göstərməyib”

11:36 Bu şəxslərin maaşları 100 manat artırıldı – Siyahı

11:32 Hökümət pensiyaçıları 7 milyon 41 min 939 manat 84 qəpik aldadıb

11:26 Dağlıq Qarabağda erməni əsgər ölüb

11:22 “Polat Yol Yapı” sərvətimizi talan edir - Rüşvət yolu ilə

11:17 “Dünyada iki böyük imperial güc var: facebook və google”

11:13 Bakı-Qazax yolunda baş verən qəzada iki nəfər ölüb, iki uşaq xəsarət alıb

11:09 Prezident İlham Əliyev Paraqvay Senatının sədrini qəbul edib

10:55 “BMT islahatlara məruz qalmalıdır”

10:46 Rusiya Azərbaycana çay məhsullarının ixracını artırıb – 60 faiz

10:42 Şəhriyar Məmmədyarov yenə heç-heçə etdi

10:37 Jurnalistin ölümünə görə baş nazir istefa verdi

10:32 Putini Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanında kimlər öldürmək istəyib?

10:28 AZƏRTAC-ın rəhbəri və iki müavini təyin edilib – Sərəncam

10:22 Trampın oğlu həyat yoldaşından boşanıb

10:16 “Regionda baş verənlərin kökündə Fələstin mübahisəsinin həll olunmaması dayanır“

10:12 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş yeni film çəkilir

10:09 “Postsovet məkanında ciddi hadisələr başlanıb”

10:05 Lavrov-Zərif-Çavuşoğlu görüşü başladı

15 MART 2018

23:51 Azərbaycan və İran viza rejimini sadələşdirəcək

23:39 “Moskvada Dağlıq Qarabağ separatçılarının nümayəndəliyi yoxdur”loading...
Azərbaycanda baş redaktor istefa verdi

Oxu.az saytının baş redaktoru Seymur Teymurov istefa verib.
Qadağan olunmuş xəbərlərə görə cərimə və bloklanma - Məcəlləyə dəyişiklik

Azərbaycanda yayılması qadağan edilən informasiyanın yerləşdirilməsinə görə cərimələr müəyyən olunub.
ARXİV

Xəbərlər işıq sürətilə

Sayt haqqında | Əlaqə
MİLLİYOL (©) 2016