Beyləqan pambıqçıları pulunu ala bilmir - İnam Kərimova müraciət Beyləqanın icra başçısı 40 yaşında ali məktəb bitirib, necə professor oldu? Kürdəmirin icra başçısı fəhlələrin pulunu niyə vermir? Neftçalanın Qoltuq kəndində nə baş verir: otlaq sahələri niyə şumlanır? (FOTOLAR)
 

Xoşbəxt olmasan, başına oyun açacam! – Romandan Parça

Tarix 10.04.18, 16:05

Font ölçüsü : - / +
bitmap-img6


Kulis.az yazıçı Qurban Yaquboğlunun “Mən yoxam” romanından bir parçanı təqdim edir


Nəsə soruşacağımdan duyuq düşmüş bir atlı atını yorğa yerişlə üzü mənə sarı çapdı, yanımda atı yavaşıtdı, gözünü ağzıma dikdi; 15-16 yaşlı yeniyetmə oğlana tamaşa eləyə-eləyə bu yaşda olmaq keçdi ürəyimdən, amma ondan su istədim.

– Çıx bu nohurun bəndi üstə, – qırmancının dəstəyini qabağa uzatdı, – ordan bulaq görünəcək.

O çapdı, mən bəndə çıxıb yoxladım. Bulaq məktəbin arxasında, həmişəki yerindədi. İkigöz bulağın aşağı kəlləsində, hörülü daşa yüyəni ilişdirilmiş atın belindən iki 20 litrlik konistri bir kişi açıb yerə qoyurdu – onları doldurub təzədən atın belinə qaldıracaqdı. Qoşa bulağın daşları üstündən bir oğlan uşağı ayağını aşağı sallamışdı.


Bulağı görəndə kövrəldim. Özü də gendən görəndə – içimdə gölməçələnmiş gözyaşı axıb suya qovuşmaqçün gilələndi, sonra da axmaq istədi. Dodağımı bulağın gözünə tutmamış əlimi suya toxundurdum, salamlaşdıq. Heç vaxt bilməmişəm bulaqda bir gözün suyu o birisindən fərqlidi, yoxsa yox. Amma bulağın sağ gözündən dağlar, dağların ətəyinə səpələnmiş kənd apaydın, amma nə fayda, həm də daha qüssəli görünürdü.

Kişinin sinəsi doluydu, onun da söhbəti, elə bil, özü özünə axıb tökülürdü:

– Məktəbə də getmək istəmir, a başına dönüm. – Daşın üstündə bir əlinə söykənib yanpörtü oturmuş oğlanı göstərdi: – Kitaba-dəftərə yaxın durmur. Görən-görən nəvəm bilir, amma nəvə hayandadı, oğlumdu! Üç il qabaq arandan yaylağa köçəndə dərədə anasına qəfil azar dəydi. Bədbəxtin qızı kinə atmadı, iynə vurdurmadı, ayıb olmasın, həkim qabağında soyunmadı, xəstəxana qapısı tanımadı. Yalxıca öldü. Qəfil azar şələsinə qoyub apardı. O-bu, ayrı durmur qancığın oğlu, aranda, yaylaqda, evdə, tövlədə yapışıb durub məndən. Görəcəyə düşmüşəm, mənimllə yatır, mənimlə durur. Allah amandı! Çörək yeyirəm, çörək yeyir, azarlayıram, azarlayır, öskürürəm, öskürür, siqaret çəkməyi də məndən öyrəndi. Daha nə qaldı?..


Kişi damağındakı siqareti axara atıb, konistri bulağın gözünə tutdu.

– Dədə, papirosun var?

– Gördün, bax, gördün? Qorxuram yaşaya, yaşaya, mən öləndə də mənimlə ölə. Bundan üşənirəm. Gəl, apar, indicə mağazadan almadıq papirosu, ay Allahın siçovulu? Dədə, siqaretin var? Dədənin zəqqumu var!

Ancaq kişi siqaret qutusunu özü apardı verdi:

– Qoy cibinə. Dəng eləmə məni, görürsən kişiylə bir ümman söhbətim var. Üçüncü arvaddan olan oğlumdu. Birinci arvad tələsgənidi, elə o cür də tez-tələsik iki uşaq doğdu-öldü, sonra birini alıb apardım aran yerindən, düz sarımadı mənimlə. Həzzim tutmadı, tənbəlidi, ərincəyidi, yaylağa çıxanda aran tərəfə baxıb oxuyurdu. Qatıb qabağıma tatarı qırmanca, gərməşoya tutdurdum, xeyri olmadı, budunda-kürəyində ağac, qırmanc qaraldan yerlər ağarıb itən kimi oldu həmin. Həmin-həmin, Məmmədəmin.

Amma məni yaman istəyirdi, nəhidi, “getmirəm” dedi. “And olsun yaradanımıza, – dedim, – səni dərədə selə itələyib yox eləyərəm, başını əkərəm, bir ədilli-bəndə xəbər tutmaz”. Kim kimin dərdini bilir, adamı didərgin salan, yoxa çıxaran gizli azarı kimə açmaq olur?!

Sifəti kiçik bacıma oxşayırdı. Oxşamazdı, saxlayardım.

Alanda qaranlığa düşmüşdü, fikir verməmişdim; təsadüf hardan ağla gəlsin? Gecə yanına uzana bilmirdim, baxırdım... Lənət sənə, ay arvad! Dedim əh!.. Qorxutdum, qorxmasaydı, bacıma oxşasa da, sel aşağı axıdacaqdım, sürhəsürlə aram yoxdu, uzun hadisələrə səbrim bir yana, vaxtım var bəyəm? Pis işdən, əclaf əməldən çəkinən adam deyiləm. Doğub-törəməmiş yola saldım, it kimi azdırdım, qoy getsin o yana.

Bu yetimin anası... Hə, o başqa... Başqa-başqadı!

Gözüm dağ kəndində tutdu alagöz köpəyin qızını, vuruldum rəhmətliyə, iri sinəsi vardı, yaşım otuz beşi keçəkeçdə, qadın nədi hələ indi bilirdim, xəlvət alış-veriş elədik. Demə, deyikliymiş, demə, məndən əvvəl çox şeylər olubmuş, cəhənnəmə, finnar sağara... Biləndə çox hoqqadan çıxmışdıq, daha geri duraram? Elə ki havalar soyudu, elə ki arana dönən vaxt çatdı, aldım atın tərkinə, sürdüm üzüaşağı. Təpə kimi gəlinidi. İyirmi beş il yaşadıq. İncəvara, uzağa-irağa baxan, oxuyan-mırıldanan deyildi
 

Gərək ölməyəydi köpəyin qızı, bircə öləndə çəp getdi qıçı sınmış. Sürünü yaylaqdan endirmişik, odey, o dərədə binə salıb gözümüzü zilləmişik göyə, damcı gözləyirik. Görək nə vaxt yağış yağır. Tərkimdə uşaq bayaq dərədən enəndə beynimə bir fikir çaxıldı; həmişə belə olmur, mən alim deyiləm, iti, atı, çomağı olan çobanam. Dedim, ay Allah, dünyada iki cür əclaf olurmuş, mən bilməmişəm: xoşbəxt əclaflar, bədbəxt əclaflar. Eləsi var, əlindən hər əməl çıxır, amma əziyyətsiz-zadsız köçüb gedir dünyadan. Eləsi də var, lap qocalıb əldən düşəndə də bəla qəflətən haxlayıb boğazlayır onu; əhədini kəsməsə də, tikan narahatlığı, tufan səksəkəsi gətirir. Adama elə gəlir, dünyanın küləkləri gəldi-gedər deyil, bu dəfə əsəcək, amma keçməyəcək. Ötən il yaylaqdan qayıdanda sazağa düşdük. Dərədə nuanın bükümünə daldalanıb yatmışıq. Gördüm gədə ətəyimdən dartır; taqqataq ağzında dişi-dişinə dəyir: “Dədə, soyuq vurdu məni, dur”. Gecəynən ordan-burdan quru çör-çöp tapdım, bir-iki taxta da əlimə gəldi. Ocaq qaladım, həm özümü, həm də uşağı isidəndə yuxu aparıb məni.

Qışqırtıya dik atıldım. Bunu da mürgü tutub, üzü üstə yıxılıb ocağa.

Uşağın sol üzündə yanıq yerini indi gördüm. Burun sümüyündən qulağın dibinədək dəri tünd çəhrayı rəngdə yanıb birdəfəlik büzüşmüşdü. Mənim baxışlarıma o, özünün doğma təbəssümüylə cavab verdi; onu əmioğlu Əkrəmin uşaqlığına bu təbəssümü oxşatdı, amma bu fikirdən vaz keçdim, çünki o, bir adama yox, çox adama oxşayırdı.

– Həyatımı tərsə çevirən hadisə başıma gələndə cavanıdım.

Deyiblər, hər kəsin ömründən bir ölü keçir. Bir ölü, bir əsas, ağır, bərk ölü. Onda çoban deyildim, çomağım yoxudu, yayda dağ kəndindən meyvədən-zaddan yığıb şəhərə, bazara aparırdım. Kənddən Ətir arvad bir gün qızını böyrümə qoşdu, dedi, bunu da sal yanına, apar, bu da sənin bacın. İnstituta imtahan verəcək. Qız da nə qız – ağ kağız kimi, üzündə xalı bir də deyildi, ikiydi, üçüydü, dördüydü, yanağında, çənəsində, buxağında...

Ətir arvad dedi, başına dönüm, qızı sənə tapşırıram, heç kəsimiz yoxdu. Madar bir qardaşı var, o da əsgərlikdə.

Aldım qızı böyrümə, gəldim şəhərə. Əzəl fikrim vardı şəhərdə ona ayrı otaq tutam, elə bil, qurğu qurdular, münasib ev düşdü, yiyəsinə dedim, bacı-qardaşıq. Qız da etiraz eləmədi, dinməz-söyləməz düşdü sağıma. Mən bazara getdim, o, evdə dərs oxudu. Axşam döndüm, çayımı-çörəyimi hazır gördüm, süfrədə yavanlıq tapdım.

Cığamı çəp darayan vaxtlarımıdı. Qız bir gün xəbər elədi ki, sabah son imtahanıdı. Elə dedi, and olsun dərəni-dağı qurub-qoşana, sözün cingiltisi hələ qulağımdadı: “Sabah son imtahandı”. Birisi gün onu yola salasıydım. İmtahanı verdi, instituta qəbul oldu. Sonuncu gecəni yatdıq, səhər o, gedəcək, mən bir-iki gün də qalacam. İndi qulaq as: obaşdan saat zingildəyəndə iki addımlıqda çarpayıda tərpəniş eşitdim. Sonralar məndən soruşanda da elə eləcənə dedim – həkimə, polisə, Ətir arvada. Saatın zəngini 6:51-ə qoymuşduq; həmişə elə edirdik, 6-da durmalıyıqsa, 5:51-ə, 8-in yarısı lazımıydısa, 7:21-ə qoyurduq. 8-9 dəqiqə əskik. Çarpayının yayları guya ğıjıldadı, amma əlbəttə, 40 günün vərdişiylə onun geyinməsinə imkan verməkdən ötrü kirpiklərimi qapadım. Azacıq mürgüləmişdim, yuxu da görməyə başlamışdım. Diksinib ayıldım, usdufca yatağına baxdım. Ordan heç kəs qalxmamışdı. Qulaqlarım güyüldədi. Otağa biz gələndən qaçıb dağılmış siçanlardan biri xəbər tutmuş kimi küncdə ciyildədi. Bir də eşikdə gumultu eşidildi; yox, polis olan ev sahibinin hər səhər işə gedəndə dükanda işləyən o biri kirəkeşin həyətə tulladığı boş karton qutusuna vurduğu təpiyin səsi deyildi, nə gurultuydu, bilinmədi. Çağırdım: “Səda, Səda!” Şalvarlı yatırdım, qalxıb adyalını sıyırdım. Nə görsəm yaxşıdı? Yataqda ağ gecə geyimində, bəmbəyaz cansız-nəfəssiz bir qız uzanmışdı. Bircə xalı da qalmamışdı, ölmüşdü.

Heç əvvəldən olmamışdı... O zaman düz adamıdım, söz versəm, gecə sabahacan bir tay ayağımın üstə dayanacam qaranlıqda, mənə göz qoymazdılar. Yaxşılıq, dürüstlük düşmədi mənə, dolanbaba-yağlı baba, dünya fırlandı başıma, ilan kimi əclaflıq sürüşüb girdi qəlbimə.

Konistrlər doldu. At qulaqlarını şəkləyib dağlara baxdı. Kişi üstündəki su ləkələrini silə-silə yayıb böyüdürdü.


– Dərədə içməli suyumuz dünən ikindi çağı qurtardı. Özümü qoyun-quzuyla Qoşa nohurdan birinin saralmış suyuna çatdırıb doyunca içməsəydim, sinəm tən ortadan çattayıb ikiyə bölünəcəkdi. Ötən il çoban Gülmalı susuzluqdan sidiyini içmişdi. Day dərələrdə nələr baş vermədi...

 

Kişi söhbətdən-söhbətə, mətləbdən-mətləbə, dağdan-arana, arandan-yaylağa su içimdə adlayırdı. İndi də atın çidarını açırdı, sonra uşağa baxdı:


– Gəl, qalx! Gəl, min görək. Nə qədər gərməşoyla əngimizə ilişdirən olmayıb, təpəlimizi şişirtməyiblər, gedək.

Ağzımı Allah yolu qoymuşam, danışıram. Bu bulağı odey o dağdan Şərəfalı adlı gəlmə sədr çəkdirib gətirib. Sonra da ağrısını aldığım camaat yığışıb onu kənddən qovub. Deyiblər: “Özümüzə öz kəndimizdən rəhbər seçəcəyik”.

 

Bulaq boşuna axırdı. Hərdən iki-iki qadın gəlib, dodaqlarını kip bağlayıb gedirdilər. Güyümü doldurub bizə də baxırdılar. Yəhərdəki torbaları, çataşıq konistrləri uzun barmağıyla qurdalayıb bərkidə-bərkidə kişi həm mənə, həm də göydə qaralan buludları top-top gözdən keçirə-keçirə – onun bir neçə işi eyni zamanda görmək qabiliyyəti vardı – soruşdu:

 

– Dərəyə sarı getmirsən? Nə söz qurtaracaq, nə söhbət bitəcək. Nuğay bir dəfə qonşu kəndə xəstəyə dəyməyə gedir. Baxır, xəstənin qənşərinə löyün-löyün xörək düzürlər. Evin arvadı gəlir kişidən şirin-şirin soruşur, ay Abas, dolmadan doydun? Plovu götürüm, doydunsa, ay Abas... Abas, ay Abas... Xəstə də məsəlçün deyir, aşı götür, dolma qalsın. Ancaq xörəkdən dilinə bir tikə də vurur. Matım-qutum çəkilib – deyir Nuğay. Dahanımda söz durmur, axır soruşdum, siz Allah, nə məsələdi, Abas başıküllü qənşərinə qoyulanı yemir, axı. Demə, xəstənin qida borusunda ur varmış, boğazından heç nə ötmür, ağzıyla yemir, gözlərinin umuduna qalıb. Baxır, doyur. İndi mən də, ay dədə, gözümü zilləmişəm, dərələrə baxıram, baxıram. Dizim qattandı, canım-cəsədim taqətdən düşdü, ancaq gözüm doymadı. Allah, sən saxla! Nuğay o əhvalatı yığvada danışardı, sonra soruşardı: Kim deyər, Abas bədbəxt yeməyi gözüylə yeyirdisə, bəs harasından pəşolayırdı? Ha-ha-ha... – Kişi güldü. – Yaxşı, gedək. Çapıb gedək. Burdan at yoluyla bir günortalıq o yana, dərələrin arasında bir kənd var, kolların dibindən arvad tumanları çıxır. Hər razmerdə, hər ölçüdə – iri, balaca, üç barmaq, dar, xaşa kimi gen... Kişilər yığışıb gedib Rusiyata. Yazıq arvadlar! Ancaq mənim yolum o tərəfə deyil, qocalmışam. Sən dərəyə gedəsi olmadın? Bulağın böyrünə onu ötürməyə çıxdım:

 

– Yox, bu yana gedəsiyəm, uzağa... – Geniş düzəngahda qövs cızmış üfüqü, yerli adamların qoyduğu adla desəm, Qarabel səmti göstərdim. Uzaqlar yaddı, amma adamı çəkir.

 

– Oğlunu ver, aparım!

 

Kişi yüyəndən yapışdı: at, dədə, oğul – üçü yan-yana durub mənə baxdı.

 

– Götür apar da, götür apar, ay ağruyu alım! Götür e-yy, götür, götür... Nə durub baxırsan?

 

Uşağın dədəsi çətinlik çəkmədi, nə qədər ki, olmaq istəyən hadisəni pozmaq istəyən yoxdu, tərəddüdsüz, tələsik razılaşdı, sevincdən hıçqırdı, qışqırdı, qıyladı. Əlindəki, çox güman, arası yeyəcəklə, siqaret qutusuyla, sabunla dolu iri bağlamanı da mən tərəfə uzadıb ərk elədi:

 

– Bu da sənin... Apar oğlumu, qoy xoşbəxt olsun!

 

Uşağın çiyinlərindən tutub, sümüklərini əzməməkçün, dərisini incitməməkdən ötrü asta hərəkətlə irəli itələdi:

 

– Qorxma, yaxşı adamdı. Ürəyini buz kimi saxla. Yaxşı adamla get!

 

Sonra qədim vərdişlə, qoyun-quzu bazarında olan qaydaya uyğun, alanla satanın razılığına özgə müdaxilənin əsla yolverilməzliyini andıra-andıra, qandıra-qandıra atın belinə sıçradı, ağ su konistrlərinin arasında ayaqlarına yer elədi. Uşaq hələ dədəsinin hərəkətini izləyirdi, at irəli çamçıdı. Kənardan baxan adam düşünərdi: indi dədəsiz qalan uşağın ən çox üzündəki yanıq yeri ağrıyır. Ağrının sıçratdığı uşaq əlləriylə yanını şillələyə-şillələyə, tozanaq qaldıra-qaldıra ata doğru götürüldü, çatıb üzəngidən, dədəsinin ayağından yapışdı, qəribə səs çıxarıb zingildədi. Bu zingiltili qısılmağı o, yəqin, insandan yox, itdən öyrənmişdi. At da, atlı da əlacsız qaldı, çapıb getmək nədi, heç mıqq eləmədilər.

 

Dədəsi söyə-söyə, deyinə-deyinə balasının əlindən yapışıb yuxarı, atın tərkinə qaldırdı. Onun sonuncu hədəsini mən də eşitdim, bulağın qulağı şəklənmiş daşları da:

 

– Bax məni incitsən ha, əlini-qolunu bağlayıb Əbçi dərəsində qoyub getməsəm, məndən oğraşı yoxdu! Sən sözümə baxma ha, dilini qoyun başı kəsdiyim bıçaqla böltələməsəm, heç adam deyiləm! Sən böyüyüb xoşbəxt olmasan, başına oyun açacam! Dediyimi eləyən kəc bir adamam. Daha mənim başqa çarəm qalmadı.

 

Yad caynaqdan qurtulmuş uşaq əllərini dədəsinin belində biri-birinə keçirib bağladı.

 

– Bərk-bərk yapış... Amandı, birdən düşərsən ha belimdən! Birdən dədəndən uzaqlaşarsan ha. Sən nə bilirsən, gələcək nədi... Ay qanmazın oğlu, ay başıküllü, dünyada nə görmüsən sən? Məndən uzaqlaşsaydın, bəxt üzünə güləcəkdi! Ömür nə boyda həngamədi, ay üzüpis... Sən bilmirsən.

 

Uşaq arxayınladı. Yanını atın belinə basıb, əllərini dədəsinin belinə dolamışdı. Dədə-bala dərəyə getdilər.

 

***

 

Uzaq keçmişin xatirəsi hələ dözülməz ağrı verməmiş, cənubdan şimala doğru həlqə-həlqə sıralanan dağ silsiləsinin ətəyində, yığcam bir kəndin qənşərində ayaq saxlayıb evlərə, dağlara, qaraltı sancılmış yamaclara son kərə göz gəzdirib “bu kənddə məni tanıyan daha bir kəs tapılmaz” deyə düşündüm, axı, bir zamanlar bu dağətəyini sevinən üzlə, heç vaxt büsbütün, yüzdə-yüz nədi, heç yarıbayarı da doğrulmayan, əksər hallarda tamam özgə ünvana aparıb boşa çıxan qüdrətli bir ümidlə tərk eləmiş, indi hüzünlü səyyah kimi vətənindən ötüb keçən adamı kim tanıyar? Ona kim yiyə durar? Di get, gün günorta olmamış bu gengeniş çölə dal.

 

Asta yerişlə kənddən düzə çıxdım.

 

– Havada məşəqqət var!

 

Yaddaşım işini yarıda saxladı, sözü xatırladım, onu deyən adam yadıma düşmədi, bəlkə, o da anamdı. Havada məşəqqət var.


MilliYol.AzXəbərin oxunma sayı : 403

loading...

Ədəbiyyat

Önəmli

Son xəbərlər

22 İYUL 2018

0:00 Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü - 143 il

21 İYUL 2018

19:07 Acarıstanın yeni hökumət başçısı təsdiq olunub

18:17 Ermənistanın müdafiə naziri ordunu Naxçıvanla sərhədə topladı

18:03 “Putinin mövqeyi ciddidir, Moskvadan yenə təhlükə var”

17:49 Şəmkirdə ağır qəza: ölən var

17:33 Çimərliklərə gedənlərə xəbərdarlıq olundu

17:12 Prezident İlham Əliyev misirli həmkarını təbrik edib

16:44 “Qarabağ”ın albanlara qarşı oyununu norveçli hakimlər idarə edəcək

16:15 Zakir Həsənov döyüş hazırlığının artırılması üzrə tapşırıq verdi

16:00 Azərbaycanın şəhid olan əsgəri dəfn edilib - FOTO

15:50 Havanın temperaturu düşəcək, yağış yağacaq- Nazirlik

15:37 Gəncə hadisələri ilə bağlı daha 8 nəfər həbs olunub, 1 nəfər məhv edilib

14:57 Merkel Azərbaycana səfər edəcək

14:50 “Rusdilli təbəqə Damlaya qulaq asmır“ - Elşad Xose

14:25 Merkel Azərbaycana səfər edəcək

14:05 Azərbaycan Ordusunun əsgəri şəhid olub

13:05 5 min tələbə təhsilini yarımçıq qoyub – Təhsil haqları yenə bahalaşdırılıb

12:38 Abşeronda ağır yol qəzası:1 nəfər faciəvi şəkildə ölüb, yaralananlar var

11:40 “Azərenenerji” açıqlama verib- Ötən gecə baş vermiş qəza ilə bağlı

10:50 Bakı-Quba yolu ilə hərəkət edən sürücülərə xəbərdarlıq edilib- Dövlət Agentliyi

10:20 Bakıda gənc oğlan ürəyindən bıçaqlanaraq qətlə yetirilib

10:12 Sarkisyanın şəxsi cangüdəni azadlığa buraxılacaq

20 İYUL 2018

23:59 Tələbələrin köçürülməsi ilə bağlı sənəd qəbulu başa çatdı

23:47 Adnan Oktarın İsrailə necə casusluq etdiyi bəlli oldu

23:31 İsrail aviasiyası və tankları Qəzzaya zərbə endirdi

23:15 Bakıda yolu çökdürən zirzəmi sökülür - Video

22:53 Paşinyan: “Ermənistandakı korrupsiyanın həcmindən şoka düşmüşəm”

22:40 Şəkidə qəssablar tətil etdi – Yeni qaydalara etiraz edirlər

22:28 İlham Əliyevin Fransaya səfəri başa çatdı

22:14 İranın neft anbarında partlayış: ölənlər var

21:57 “Kamran Quliyev niyə istefa vermir?” - Aqil Abbas

21:44 Nazpəri dilə gəldi: “Sürücü, rəqqas yox, aşıq qızıyam”

21:30 Emmanuel Makronun adından Azərbaycan prezidentinin şərəfinə nahar verilib - Video

21:12 ABŞ Çindən gələn bütün mallara gömrük rüsumu tətbiq edə bilər

20:51 700 bal toplayan abituriyent: “Bir saata bütün sualları cavablandırdım”

20:39 Erməni çağırışçılar kütləvi dava saldılar

20:27 IV ixtisas qrup üzrə 700 bal toplayan gəncin FOTOsu

20:13 Bakıda ərəblərdən daha bir biabırçılıq – Video

19:57 Gürcüstanda fövqəladə hallar xidmətinin rəhbəri istefa verib

19:45 “BakuBus” avtobusları niyə gecikir?

19:31 Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib

19:15 Bakıda bağ sahəsində ağaclar yandı

18:51 Almaniyada piyadalara bıçaqla hücum edilib: 14 yaralı

18:39 Prezident kralı təbrik etdi

18:21 Taliblər əfqan polisinə hücum etdi: 12 ölü

18:09 Bu il müəllim işləmək üçün qeydiyyatdan keçən namizədlərin sayı 50 mindən çox olub

17:55 Saatlıda 54 yaşlı kişinin meyiti aşkarlanıb

17:48 Nazir: “Təhsil sistemində hər il 3-5% yenilənməyə nail olunur“

17:44 Rihanna milyarder sevgilisindən ayrıldı

17:36 “51 azərbaycanlı Almaniyadan Azərbaycana deportasiya edilib”

17:32 Bu il “BakuBus” 85 sürücünü işdən azad edib

17:27 OPEC+ platforması əsasında yeni təşkilat fəaliyyyətə başlaya bilər

17:22 I və IV ixtisas qruplarının imtahan nəticələri açıqlanıb

17:17 Beş Xəzəryanı ölkə Xəzər dənizi ilə bağlı protokol imzalayıb

17:13 Dolların iyulun 23-nə olan məzənnəsi

17:13 İtaliyalı nazir bank dələduzluğunda ittiham olunur

17:09 Sabiq Cənubi Koreya prezidentinə əlavə 8 il həbs cəzası verildi

17:05 Türkiyə və Hollandiya münasibətləri normallaşdırmaq barədə qərar qəbul edib

16:55 Ronaldu “Real Madrid”i İspaniyadakı yüksək vergi dərəcələrinə görə tərk edib

16:47 İstirahət günlərinin hava proqnozu açıqlanıb

16:40 “ABŞ “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə güclü dəstəyini davam etdirəcək“

16:35 Paşinyan ABŞ-a gedəcək

16:27 Prezident İlham Əliyev Fransa prezidenti ilə görüşüb

16:23 Paşinyan Qarabağda müharibə riski haqda: “Rusiya imkan verməz“

16:16 Qazaxstanda Olimpiya çempionu qətlə yetirildi

16:12 Səmranın açıq-saçıq səhnələrlə dolu olan klipi

15:47 “Çevriliş cəhdinə aid çox önəmli dəlillər əldə etmişik“

15:42 Bakıda ağır qəza: ölən var

15:37 Azərbaycan komandası stolüstü tennis üzrə Avropa çempoionatının qalibi oldu

15:32 DESFA-nın səhmlərinin 66%-i 535 mln. avroya satılıb

15:26 General Qasim Süleymaninin həyata keçirəcəyi qanuni hərbi çevriliş

15:22 AzTV sədrini öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub, bir nəfər azadlığa buraxılıb

15:17 Putinlə Trampın görüşməyi üçün 4 milyon dollar xərclənib

15:09 Skripal ailəsini zəhərləyənlər Britaniyanı tərk edib

15:05 Prezident Sercio Mattarellanın Azərbaycana səfəri İtaliya mətbuatının geniş diqqət mərkəzindədir

14:55 Azərbaycan prezidenti Fransa Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

14:47 Tanzaniyadan Azərbaycana məhsul idxalı 91 faiz azalıb –Statistika

14:42 “WhatsApp”, “Facebook” və “Telegram” ən təhlükəli əlavələr siyahısına daxil olub –Reytinq

14:27 “Ukrayna dairəsi“ndə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub

14:22 «Rusiyalılar Putin-Tramp danışıqlarını gizlicə yaza bilərlər» – ABŞ kəşfiyyatnın başçısı

14:17 Murakamidən ingiliscə yeni roman gəlir

14:13 “MTN işi“ndə zərərçəkən iş adamı həbs edilib - O, 5 nəfəri biznes qurmaq adı ilə aldadıb

14:05 “Azeri Light”ın bir bareli 74,64 dollara satılır

13:55 Məhkəmə AXCP-nin gənc üzvünü azadlığa buraxmadı –“Tam islah olunmayıb”

13:47 “Heç bir ABŞ prezidenti Rusiyaya qarşı mənim qədər sərt olmayıb”

13:38 Mənsimovun gəmilərində etirazlar başladı

13:33 Moskva-Bakı mikroavtobusu qəzaya uğrayıb, 8 nəfər xəsarət alıb

13:27 “İşğal olunmuş ərazilərimizdə qanunsuz fəaliyyət göstərən 177 hüquqi şəxs aşkarlanıb”

13:22 Hava gəmilərində istifadə edilən cihazları Azərbaycandan çıxaranlar tutuldu

13:17 Türkiyə Zap, Avaşin və Xakurkda əməliyyatlara başladı

13:13 Avropa Birliyi Ermənistan üçün “Marşal planı” hazırlayır

13:09 Peşə təhsili və təliminin inkişafına dair strateji yol xəritəsi üzrə tədbirlərin 8%-i icra edilməyib

13:05 Yaponiyada yağan yağışlar 217 nəfəri öldürdü

12:34 Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb

12:30 Məşhur kanal rəhbəri qızına təcavüz edibmiş

12:26 MDB ölkələrinin DİN rəhbərləri Azərbaycanın 1-ci vitse-prezidenti ilə görüşüblər

12:22 “Dünya təhlükəsizliyinə təhdidlərin forma və üsulları daha mürəkkəb, təhlükəli xarakter alır”

12:13 “Rusiya iqtisadiyyatı 2060-cı ilədək böhrandan çıxmayacaq” – Təhlil

12:09 YAP qərargahında jurnalistlərlə görüş keçirilib

12:07 Beyləqan pambıqçıları pulunu ala bilmir - İnam Kərimova müraciət

12:05 51 azərbaycanlı məcburi qaydada Almaniyadan deportasiya edilib

11:50 Koçaryan iyulun 26-da dindiriləcək

11:42 “Azərbaycan dövləti gənclərə güvənir“

11:38 “İndi hər kəs sosial şəbəkə vasitəsilə mətbuatın bir hissəsinə çevrilib”

11:34 “Avropalı müttəfiqlərini başa düşmək üçün Tramp müdrik olmalıdır"

11:30 “Səba” istehlakçılara müraciət edib

11:22 İlham Əliyevin Parisdə “Rothschild and Co” şirkətinin vitse-prezidenti ilə də görüşüb

11:17 Ərzaq tədarükü ilə bağlı 850 müəssisə və təşkilatla satınalma müqaviləsi imzalanıb –Açıqlama

11:12 “Bozbash pictures” vida etdi

11:05 Əsəd Hələbi Ankaranın nəzarətinə verir – Şok iddia

10:55 Bakıda parkdan 72 ədəd fəvvarə stəkanı oğurlanıb

10:46 Prezident İlham Əliyev Parisdə “Thales International” şirkətinin baş vitse-prezidenti ilə görüşüb

10:42 Bakıda 3 yaşlı uşağın 6-cı mərtəbədən düşərək ölməsinə görə cinayət işi başlanıb

10:37 “Şəhəri bilməyənlər torpağı bölüşdürüb satdılar”

10:33 Yaxşı alver üçün supermarketlərə nə vacibdir?

10:22 Sahibkarlar Zakir Fərəcovdan şikayətçidir – “Dedi ki, sənin nəslində bir kişi yoxdur…”

10:17 Futbolumuzda nə baş verir? - Oliqarxlar klubların pullarını azaldıblar

10:13 Bakıda mikroavtobus yük maşınına çırpıldı - 10-dan çox yaralı var

10:09 Bu günə olan məzənnələr – RƏSMİ

10:05 Bakının Baş planını amerikalılar cızacaqloading...
“Elçibəy gənclərin gözü ilə” mövzusunda tədbir keçirilib

“Əbülfəz Elçibəy-80” İctimai Təşkilat Komitəsi “Elçibəy Gənclərin gözü ilə” mövzusunda tədbir keçirib
Bu insanlar ölülərlə əlaqəyə girirlər və... - Tanınmış şaman hər şeyi açdı

Sosioloq, türkoloq, araşdırmaçı, TÜRKSOY-un üzvi, "Şaman. Təbiət qüvvələri oyananda" kitabının müəllifi, əslən xakas türklərindən olan və tanınmış şaman Timur Davletovun Publika.az-a müsahibəsi
ARXİV

Xəbərlər işıq sürətilə

Sayt haqqında | Əlaqə
MİLLİYOL (©) 2016