Slavyan Universitetində növbəti qalmaqal AZAL Türkiyədə narazılıq yaratdı - Baqajlar ünvana çatmadı İdarə müdirinin Əhmədzadənin xeyir-duası ilə taladığı dövlət vəsaiti Həmyerlilərimizin “O səs”də başına gətirilən şok oyunlar - MÜSAHİBƏ
 

“Salam olsun şövkətüzə, elüzə...”

Tarix 25.09.16, 12:28

Font ölçüsü : - / +
bitmap-img6

Ruhun şad olsun Böyük Azərbaycan aşiqi


Son illər klassik Azərbaycan ədəbiyyatının, xüsusən də 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri unudulur. Bəzən bu gün orta məktəbə gedən uşaqların Şəhriyarı, Səməd Vurğunu, Süleyman Rüstəmi, Əli Vəliyevi, Mirzə İbrahimovu, onlarla digər şair və yazıçılarımızı və hətta Hüseyn Cavidi, Mikayıl Müşviqi və azadlıq bayrağdarımız olan şairimiz Xəlil Rza Ulutürkü belə tanımamaları sovet dönəmində yaşayan insanlarımızda dəhşətli təəccüb doğurur. Və o təəccübü doğuran dəhşətli hiss başa düşüləndir. Çünki bizi var edən hər zaman keçmişimizdir. Gələcəyimizə uzanan keçmişimiz. Və bu gün 21 əsr Azərbaycan ədəbiyyatının varlığı, örkənin nə qədər uzun olmasına baxmayaraq doğanaqdan keçməyə məhkum olması kimi, 20-ci əsr ədəbiyyatının varlığına məhkumdur. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının təməli 20-ci əsrdədir və bu anlamda biz hətta bəyənməsək belə, o təməlin üzərində böyüməyə və uculmağa məhkumuq. Xalqları hər zaman siyasi hakimiyyətləri deyil, onların mədəniyyəti və xüsusən də ədəbiyyatı yaşadır. Bir xalqı yaşadan və əsrlərdən əsrlərə daşıyan ana dilindəki yaradıcılığıdır. Bu üzdən də hər bir fərdimizin yaşından asılı olmayaraq ömrünü Azərbaycana, Azərbaycan dilinə və Azərbaycan ədəbiyyatına verən şəxslərimizi tanımalıdır.

Bütün bunları nəzərə alaraq pia.az-ın əməkdaşımız Nərminə Umudlunun “Unudulmayacaq Azərbaycan korifeyləri ” layihəsinə start verir. Və bildiririk ki, bu layihə Azərbaycan korifeylərini tanıtmaq istəyən hər kəs üçün açıqdır. 

Layihəmizi Azərbaycan ədəbiyyatının 20-ci əsrdəki ən böyük zirvələrindən  biri olan Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarla başlayırıq.

***
82 illik ömründə bircə dəfə də olsun Şimali Azərbaycanı görə bilmədi və elə bu həsrətini özüylə apardı Şəhriyar. Şeirlərində daim bu həsrəti, bu ayrılığı duyulur. Lakin şeirləri onu dünyaya tanıdır. Tək onu tanıtmır şeirləri, həm də Azərbaycanı tanıdır bütün dünyaya. Və bütöv Azərbaycan ağrısını.

Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan.
Xoş günlərin getmir müdam xəyalımdan, Azərbaycan.
Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram,
Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi viran Azərbaycan.  

Bildiyim qədər Şəhriyar Şimali Azərbaycan həsrəti ilə yaşasa da və bu həsrətini şeirlərinə töksə də, Şimali Azərbaycanda da çoxlu sayda insanlarmızın həsrət ünvanı olub böyük şairimiz. O, sovet dönəmində kommunizm buxovlarında boğulan Şimali Azərbaycanda bütöv Azərbaycanın birlik simvolu olub. Və həmçinin İranda Azərbaycan anlayışının simvolu olub. 

Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar mənim də hələ məktəb illərimdə ən çox oxuduğum, sevdiyim şair idi. Hər dəfə Şəhriyarın adın eşidəndə bütöv Azərbaycan gözümün önündə canlanır. Çünki bu dahi şair bir zamanlar türklərin paytaxtı olan Təbrizi bizə yenidən sevdirib. Təbrizin həsrəti hər birimizin içini göynədib və bu göynərti bütöv Azərbaycan göynərtisi olub. 

Bəlkə də Qarabağımız kimi Təbrizimizin də üzünə baxmağa cəsarətimiz olmamalıdır. Çünki Qarabağımıza gedib yad dildə danışıb, yad dildə yazanları görmək imkanımız olmasa da, indii Təbrizə gedib yad dildə danışanları və yazanları görürük. Və bu zaman mənim içiimdən qəribə bir hiss keçir. Niyə axı zaman-zaman qazanan tərəf yox, həmişə ancaq elə itirən tərəf olmuşuq? 

Şəhriyarın vətən nisgili ilə, Azərbaycan nisgili ilə yazılmış şeirlərini oxuyanda istəyirsən ki, bu ülfətin mehrini duyan doğma yerlərdə bircə dəfə olasan. O səpkili şeirləri oxuyanda gözlərimin qarşısında tək şəkillərdə, videolarda gördüyüm Ağdama, Şuşaya, Laçına, gedən yollar açılır. Şəhriyar bir şair olaraq və bir Azərbaycan türkü olaraq bütöv Azərbaycan görmək üçün bütün dünyaya hayqırırdı. Və bu gün böyük çoxluğumuz üçün bütöv Azərbaycan bir utopiyaya çevrilib. Biz xəyallarımızı kiçildir və bütxv Azərbaycanı öldürürük. Hər gün öldürürük. Halbuki Şəhriyar bizim hər birimizin bu xəyalını böyüdür və bütöv Azərbaycana can verirdi. Bəlkə də məcbur olaraq barışmışıq param-parça qoyulan Azərbaycanımızın taleyi ilə. Amma inanıram ki, nə vaxtsa Şəhriyarın görmək istədiyi bütöv Azərbaycan olacaq, biz görsək də, görməsək də…

Bu dahi şairin yaradıcılığına nəzər salanda onun hər sözündə bir dərin məna əks olunduğun duyursan. Şəhriyarın «Azərbaycan» şeiri adamın bütün varlığına hoparaq ruhunu dara çəkir. Bu səsin ahənginə qoşulub döyüş meydanlarına, düşmən üstünə yerimək istəyirsən. Azərbaycandan uzaqlarda yaşamağa məcbur olan Şəhriyar özünün qəriblik qismətini vətənin taleyilə müqayisə edir, bu paralellikdə rəmzi bir məna görürdü:

Səndən ayrı düşsəm də mən, eşqin ilə yaşayıram,
Yaralanmış qəlbim kimi, qəlbi viran Azərbaycan...
Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik,
Ustadımız deyib heçdir vətənsiz can, Azərbaycan!
Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır,
Azadlıqdır mənə məlhəm, sənə dərman Azərbaycan!

Yaddaşımda iki şairin öz şeirini necə qəribə ahənglə söyləməsi lövbər salıb. O şairlərin üzünü görməsəm də, səsləri qəlbimdə portretlərini əbədi həkk etdirib: Bunlar Bəxtiyar Vahabzadənin öz səsiylə söylədiyi “Özümdən özümə şikayət” şeiri, bir də ustad Şəhriyarın avazında dinlədiyim «Heydərbabaya salam» mənzuməsi. İndi İranla sərhədlərimizdə gediş-gəlişin səhmana düşüb vüsətlənməsində də "Heydərbabaya salam" mənzuməsinin müəllifi Şəhriyarın tarixi xidmətləri heç bir diplomatın, əlbəttə, heç bir silahlı qüvvənin xidmətləri ilə müqayisədə ölçüyə-gəlməz dərəcədə böyükdür: 

Heydər Baba, sənin gönlün şad olsun,
Dünya varkən ağzın dolu dad olsun,
Səndən keçən tanış olsun, yad olsun,
Deynə, mənim şair oğlum Şəhriyar,
Bir ömürdür qəm üstünə qəm qalar.

Çox şairlər yaradıcılıqlarında öz fikirlərini oxuculara səmimi şəkildə təqdim edə biliblər. Amma mən düşünürəm ki, Şəhriyar həmişə vicdanının səsinə qulaq asan, qəlbində tüğyan edən duyğuları, başından keçən fikirləri səmimiyyətlə əks etdirən bir sənətkar idi. Özü bu barədə çox gözəl deyib:

Dedim: Azər elimin bir yaralı nisgiliyəm mən;
Nisgil olsam da gülüm, bir əbədi sevgiliyəm mən.
El məni atsa da öz gülşənimin bülbülüyəm mən.
Elimin farsca da dərdini söylər diliyəm mən.
Haqqa doğru nə qaranlıq isə, el məşəliyəm mən.
Əbədiyyət gülüyəm mən!

Göründüyü kimi Şəhriyarın əsərləri hər şeydən əvvəl, kədəri, dərdi, fəlakətləri, yer üzündə insanların öz əli ilə süni surətdə bərqərar edilən cəhənnəmin dünyadan uzaqlaşdırmaq, hər kəsə özü haqqında, varlığı, insanlıq vəzifəsi barəsində düşündürmək, aşıladığı nəcib, xeyirxah duyğularla, öz adına, şərəfinə layiq ömür sürməyə dəvət etmək, dünyanı gülzara, bolluq, firavanlıq mənbəyinə çevirmək, bir sözlə, cənnəti yer üzündə bərqərar etmək kimi böyük məqsəd izləmişdir. Bu gün biz inamla deyirik: Şəhriyarın idrak və zövq mənbəyi olan əsərləri, eləcə də onun dönə-dönə yüksək qiymətləndirdiyi sənət bahadırlarının təkrarsız irsi olmasaydı, Azərbaycan ədəbiyyatı nə qədər solğun, insanlarız isə mənən nə qədər yoxsul və miskin görünərdi…

Dahi şair bütün ömrünü keşməkeş içində yaşasa da, yaralı Azərbaycan duyğusu onun mənəviyyatını təşkil edib.  Vətən həsrətiylə paralel şəxsi həyatında da həsrətlər yaşayıb Şəhriyar. Tələbəlik illərində şair pəri adlandırdığı Sürəyyanı sevib, lakin qovuşa bilməyib. Sürəyyanı sevən şahın yaxın qohumu onu həbs etdirib, bir daha Tehrana gəlməmək şərti ilə Nişapura sürgünə göndərib. 

Sanki həsrət və nisgil Şəhriyarın boyuna biçilib. Şəhriyar sürgünə getməmişdən əvvəl Sürəyyanı son dəfə görmək üçün qızın anasına yalvarır. Bu yalvarışlardan sonra anası görüşə razı olur. Sevgililər son dəfə Tehranın Behcətabad parkında görüşməyi planlayırlar. Sevgilisini son dəfə görmək ümidi ilə gecə həmin yerə gələn şair səhərədək gözləyir, amma  onun “Pəri”si  gəlmir. Şair heç vaxt unuda bilmədiyi həmin gecədən yadigar olaraq məşhur “Behcətabad xatirəsi” şeirini qələmə alır:

Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı,
Gec gəlmədədir yar yenə, olmuş gecə yarı.
Gözlər asılı, yox nə qaraltı, nə də bir səs,
Batmış qulağım gör nə döşürməkdədi darı
Bir quş : “Ayığam”-söyləyərək gahdan inildər,
Gahdan onu day yel deyə laylay huş aparı.

Əsil söz sənətkarının böyuklüyü həm də bununla ölçülür ki, onun istər sağlığında, istərsə də dünyasını dəyişməsindən on illər, qərinələr keçəndən sonra əsərlərini oxuyan hər kəs, ilk növbədə isə sözə qarşı həssas olan yüksək səviyyəli bədii zövq sahibləri, şeirsevənlər dərindən təsirlənir. Şəhriyar insanların qəlbinə hakim olur. Şəhriyar məhz bu cür sənətkarlardandır. 

Ustad Şəhriyarın adı farsdilli ədəbiyyatda Sədi Şirazi və Hafiz Şirazinin adı ilə bir çəkilir. Təxəllüsləri: «Behcət», «Şəhriyar» olub. Şəhriyar təxəllüsünü Hafizin divanına üz tutaraq qəbul edib. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın vəfat etdiyi gün (18 sentyabr 1988-ci il) hər il İranda "Milli şeir günü" kimi qeyd edilir.

Tanrı həyatı boyu Şəhriyara nisgil, dərd və kədər qismət eləsə də, ona istər sağlığında, istərsə də ölümündən sonra böyük xalq məhəbbəti qismət etdi. Bu gün o, bütöv Azərbaycan xalqının sinvoludur. Şəhriyar özünü azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan türkü olaraq hiss edən hər kəsin içində yaşayır.  Bu gün cənubda da, şimalda da Azərbaycan deyəndə Şəhriyar, Şəhriyar da deyəndə Azərbaycan yada düşür. 

Ruhun şad olsun Böyük Azərbaycan aşiqi.

Nərminə Umudlu
pia.azXəbərin oxunma sayı : 115

loading...

Ədəbiyyat

Önəmli

Son xəbərlər

16 YANVAR 2017

14:54 Rəfael Cəbrayılovla Eldar Mahmudovun biznes sirləri

14:37 Kardiologiya İnstitutunun adamı infarkt edən rüşvət qiymətləri

15 YANVAR 2017

14:25 Bütün kəndin kişiləri əqli qüsurlu qadına təcavüz etdi - ŞOK HADİSƏ

13:26 Azərbaycanlı qızın videosu rekord qırır

13:22 Şəhid Fikrət Bəşirov harda dəfn olunacaq?

12:27 Kamran Ağayev Portuqaliyada dala saldı - FOTO/VİDEO

11:58 Azərbaycanlılar “O səs Türkiyə”dən belə ayrıldı - VİDEO

11:30 Cəbhədən acı xəbər gəldi: Şəhidimiz var

11:00 Göyərtəsində 110 miqrantın olduğu gəmi batdı

14 YANVAR 2017

16:02 Ramil Usubov 2 rəisi işdən çıxartdı

14:43 İlham Əliyev Davosda yeni prezidentlə görüşəcək

13:35 Azərbaycanda silah alverçilərinə qarşı əməliyyat: həbs olunanlar var

12:43 Bakıda vəzifəli şəxs özünü niyə asdı? - TƏFƏRRÜAT

11:37 Supermarketdə təcavüz ŞOKU - Sahibkar qadın işçisini zorladı

11:03 Nokia 8-in ilk görüntüsü sızdırılıb - VİDEO

10:30 Azərbaycanda yol terroru: 6 ölü, 19 yaralı

10:05 Əqli-qüsurlu kişi ilə dəfələrlə əlaqədə olan çilingər... - Mingəçevirdə dəhşət

13 YANVAR 2017

20:23 Prezident icra başçısı ilə bağlı sərəncam imzaladı

14:59 “Eldar Mahmudovla danışmışam, dedi ki,...”

13:52 İlham Əliyevin məqaləsinin TAM MƏTNİ

13:40 Bakıda supermarket müştəriləri necə aldadır? - FOTOFAKT

13:30 Məktəb direktorunun səs yazısı yayıldı - “Gəl yanıma...”

12:36 General əmlak tələb edir, azadlıq vəd edir - İş adamının vəkilindən Prezidentə müraciət

12:28 “Aİ-92“ markalı benzinin qiyməti qalxacaqmı? - DİQQƏT

12:14 Məşhur aparıcı “Lider“dən getdi

12:00 Bakıda toydan çıxan tanınmış müğənnilərin pulları əllərindən alındı

11:00 Azərbaycanda benzin bahalaşdı

12 YANVAR 2017

20:08 DİN Mehman Hüseynovla bağlı Baş Prokurorluq qarşısında vəsatət qaldırdı

18:56 Prezident sərəncam imzaladı: vergi borcları üzrə faizlər silinir

16:57 “Bunu direktor xoşlayırdı və dəfələrlə ərimə...“ - Seks qalmaqalının qurbanı olan xanım müəllim

16:47 “Ərim məni vururdu, fiziki təcavüz...” - Azərbaycanlı müğənni

16:39 Bu raket İrəvanı yerlə yeksan edə bilər - Dağıdıcı silahlarımız

16:30 Daha bir türk klubu “Qarabağ“ın futbolçusuna elçi düşdü

15:38 Pensiyalar niyə gecikdirilir? - Rəsmi açıqlama

14:01 “Avropa haradır?“ -Orxan Pamukun essesi

13:48 Prokuror vitse-admiral Sultanova ağır cəza tələb etdi

13:32 Dollar satışının bərpası “qara bazarı” çökdürdü - QİYMƏTLƏR

12:27 “Mənə Aygün Kazımovayla qızının seks videosunu göstərdi“ - Məktəb direktoru

12:20 Nazir müavini təyin edilən Mətin Eynullayev kimdir?

12:15 Sami Yusif Bakıya gəlir

11:25 Prezident yeni nazir müavini təyin etdi

10:44 Slavyan Universitetində növbəti qalmaqal

10:35 Bakıda yol faciəsi: 3 nəfər maşının altında qalıb öldü

10:25 Prezident qızı yeni vəzifəsi, həyatı və gələcək dəyişikliklərdən danışdı

9:30 Mario Varqas Lyosa: Romanlar yalan danışır

9:20 “Taliban” girovların görüntülərini yaydı - VİDEO

9:17 Səhiyyə Nazirliyindən XƏBƏRDARLIQ

11 YANVAR 2017

21:48 İlham Əliyev hansı oliqarxları və niyə hədələdi?

21:37 Türkiyədə çevriliş baş tutsaydı Ərdoğanın yerinə bu şəxs gələcəkdi - İDDİA

21:28 Mehriban Əliyeva dövlət katibi ilə görüşüb

21:15 Televiziyalardan Qənirə Paşayevanın açıqlamasına REAKSİYA

19:34 Şəmkirdə direktorla müəllimə arasında seks videosu QALMAQALI

18:25 Vüsal Kərimli vəzifəsindən qovulur - BNA fiaskosundan sonra...

18:10 Banklara “yaşıl işıq“ - ŞAD XƏBƏR

16:06 Prezident yeni hərbi texnikalarla tanış oldu - FOTO

15:40 AZAL Türkiyədə narazılıq yaratdı - Baqajlar ünvana çatmadı

15:30 “Mehman Hüseynovun aldığı nəfəs də yalandan gedib-gəlir” - DİN

13:53 İdarə müdirinin Əhmədzadənin xeyir-duası ilə taladığı dövlət vəsaiti

13:44 Daha bir generala cinayət işi açılıb

13:18 “Bizə ən böyük zərbəni bank sektoru vurdu“ - Prezident

12:46 Telekanallar Flora Kərimovaya qadağa qoyub

11:37 Lənkəranda bacısı öldürüb dənizə atdığını deyən qardaş azadlıqda

11:27 Neftçalada pambıq reketi - İcra başçısı sahibkarlara divan tutur

10:40 Mübariz Mənsimov 35 tanker aldı

9:55 Türkiyədəki soyuq hava bizə gəlir - Diqqət!

9:50 Maşın bazarında vəziyyət necədir?

9:17 “İki uzunqulağın arpasını bölə bilməyən, bizə dərs öyrədir” - İlham Əliyev

9:01 Bakıda nəvəsini öldürən baba: “Məni söydüyü üçün onu boğdum”

10 YANVAR 2017

20:08 “İkinci toyumu Bakıda edəcəyəm“ - MÜSAHİBƏ

19:47 Dollar 1.89-a manat oldu - Azərbaycanda

19:45 Əli İnsanovla bağlı qərar verildi

19:31 Həmyerlilərimizin “O səs”də başına gətirilən şok oyunlar - MÜSAHİBƏ

19:15 Çavuşoğlu çevriliş gecəsi Kəmaləddin Heydərova niyə zəng edib?

19:00 Ermənistan əsgərimizin meyitini niyə qaytarmır?

16:32 Beynəlxalq Banka yeni rəhbər seçildi

16:20 69 qadını öldürən keçmiş polisdən ŞOK ETİRAF

15:18 “Maaş və pensiyalar yenə də artmalıdır“ - Prezident

15:11 Kəskin soyuqlar Azərbaycana gəlir - XƏBƏRDARLIQ!

14:49 “Böhrandan çıxış yolu tapılıb“ - İlham Əliyev

14:07 ANS-in keçmiş aparıcısının əri ilə özəl videosu yayıldı

14:00 Nurayı ağladan məhkəmə icraçıları haqda araşdırma başladı

13:31 Bir neçə illik borclar da yeni tariflə ödəniləcək - “Azəriqaz”dan Yeni İl “sürprizi”

13:00 İlham Əliyev nazirləri topladı

10:48 Lotu Quli Bakıdakı atışmadan danışdı

10:31 Tramp qələbə qazandı, azərbaycanlı milyarder 1,8 milyard varlandı

10:23 Bu gün Beynəlxalq Banka yeni rəhbər təyin olunacaq

9:53 Bakıda müəllim 9 və 11 yaşlı şagirdlərinə təcavüz edib

09 YANVAR 2017

15:45 Rüstəm Usubovdan ANS-lə bağlı danışdı

15:30 “İlk ərim məndən 16, indiki ərim isə 18 yaş böyükdür“ - Azərbaycanlı müğənni

15:08 Mübariz Mənsimovdan FHN-ə xüsusi hədiyyə - VİDEO

15:03 “Baş Prokurorluğa məlumat vermişik” - Mirşahin danışdı

14:34 Azərbaycanda ölümcül virus yayılıb? - AÇIQLAMA

13:53 Bakı və Moskva arasında GİZLİ SAZİŞ

13:23 “Bank təklifinizi qəbul etməsə, krediti qətiyyən ödəməyin!” - Ekspert

13:11 “Dağıstanda kimi tapdılar, gətirib millidə oynadırlar“ - MÜSAHİBƏ

12:52 Azərbaycanlı milyarder Türkiyəni ayağa qaldırdı

12:37 Metroda gediş haqqı qalxacaq? - AÇIQLAMA

12:18 Kriminal qruplaşmalar arasında atışma oldu - Bakıda

12:00 Qənirə Ataşovanın ölkədən çıxışına qadağa qoyulub - FOTOFAKT

08 YANVAR 2017

14:47 Sərxoş Lisa yenə özünü rüsvay etdi - FOTO

14:30 “Bəlkə Tramp Rusiyanın casusudur?”

12:42 Baş nazir “offşor“lara qadağa qoydu

12:24 Evini Azərbaycan bayrağının rənglərinə bürüdü - FOTOLAR

12:18 Millət vəkili və komitənin sədr müavini Nurayla görüşdü

11:43 Naxçıvanın 2017-ci il dövlət büdcəsi təsdiq edilib

11:38 Azərbaycanlı müğənni mikroinfarkt keçirdi - FOTO

11:24 Qənirə Paşayevaya yeni vəzifəyə verildi

11:10 Prezidentin qızı 113 dollarlıq libas geyindi - FOTOLAR

07 YANVAR 2017

17:21 “Qarabağ məsələsində artıq məğlub olmuşuq” - Sarkisyan

17:06 Nurayın atası danışdı: “Uşaq məndən imtina etdi“

17:00 Bakı-Şamaxı yolunda təhlükə

15:50 Nurayın doğma atası Əvəz Bayramov doğum evinin həkimi imiş

14:48 “Atamı ilk dəfə məhkəmədə gördüm” - 10 yaşlı Nuray danışdı

14:09 Həbsxanada dəhşət: məhbusların başları kəsildi - FOTO

13:43 Məşhur şirkətin sahibinin erməni ilə biznes əlaqəsi - Mahmudovun imzası ilə araşdırılıb

13:12 10 yaşlı Nurayı yerdə sürüyən icraçılarla bağlı qərar verildi - VİDEO

13:00 Azərbaycanlı qadın avtobusda zorlandı

12:03 10 yaşlı Nurayı ağladan icra məmuru DANIŞDI

11:52 “Lənkəranskiyə atəş açanlar arasında İŞİD-çi olub”

11:41 “Nurayın atası dedi ki, arvadımla qızımı buraxın kanalizasiyaya”loading...
8 yaşında varlandı, heç vaxt evlənmədi - Milyonçu mason üzvünün qəribə həyatı

O, dünyaca məşhur çay brendinin yaradıcısıdır. 8 yaşından işləməyə başlayıb. Amerikanın müxtəlif ştatlarında ən qara işlərdə işləyib. 25 yaşında iş adamına, 35 yaşında böyük bir markanın sahibinə çevrilib. Söhbət Tomas Liptondan gedir.
Rusiya səfirini öldürən polislə bağlı maraqlı faktlar


Dünən Ankarada sərgi salonunda keçirilən tədbir zamanı Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlovu güllələyərək öldürən 1994-cü il təvəllüdlü Mövlud Mert Altıntaşla bağlı yeni faktlar üzə çıxıb.
Məşhur aparıcı “Lider“dən getdi
"Lider TV"nin məşhur aparıcısı kanalla vidalaşıb.
Televiziyalardan Qənirə Paşayevanın açıqlamasına REAKSİYA
Millət vəkili Qənirə Paşayevanın Azərbaycan televiziyaları haqda sosial şəbəkələrdə fikirlərinə televiziya kanallarından münasibət bildirilib.
ARXİV

Xəbərlər işıq sürətilə

Sayt haqqında | Əlaqə
MİLLİYOL (©) 2016